Vivajo BV
Business Development
Werkwijze Vivajo

 

Bij Vivajo volgen we een aantal stappen waarme we kunnen garanderen dat uw als klant datgene krijgt wat afgesproken is:

  •  Definieren van de opdracht (kwalitatief en kwantitatief) in overleg met de opdrachtgever.
  •  Start van de opdracht met probleemanalyse, plan van aanpak, planning en haalbaarheid.
  •  Uitvoering van het voorgestelde plan met tussentijdse rapportages.
  •  Transitie van de resultaten naar de organisatie.
  •  Evaluatie van de bevindingen.
  •  Afspraken omtrent eventuele vervolgacties ter ondersteuning en borging van gewenste resultaten.
HomeServicesWerkwijze VivajoContact