Vivajo BV
Business Development
Contact

Basisgegevens:   Vivajo BV   Onze Lievevrouwestraat 140   4735 AH Zegge

KvK Breda        20 13 00 02      BTW nr

Algemeen:           Telefoon   0031 6 25 46 26 47   Email  
info@vivajo.nl   of    jan@vivajo.nl

Administratie:     Telefoon   0031 6 51 03 19 36   Email  
yvonne@vivajo.nl


 

Er is veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Vivajo BV. Ondanks constante zorg en aandacht hiervoor is het mogelijk dat gepuliceerde inhoud onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnengeen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont , zullen we de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te verhelpen.
Inhoud en opbouw van de website www.vivajo.nl en alle documentatie zijn beschermd door auteursrecht en mogen als zodanig niet gekopieerd en/of openbaar gemaakt worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vivajo BV.

 

 

HomeServicesWerkwijze VivajoContact